Niet omdat het moet, maar omdat het kan

De waarde van twee zondagse kerkdiensten

‘De tweede dienst staat onder druk’, zo wordt in veel gemeenten ervaren. In de middag- of avonddienst komen beduidend minder mensen dan in de ochtenddienst. Deze trend zet de afgelopen jaren steeds verder door. Het is begrijpelijk dat dit zelfs de vraag kan oproepen of het nog wel zinvol is om een tweede dienst te beleggen. In sommige gemeenten is het antwoord daarop: nee.


Met deze brochure willen deputaten eredienst - in opdracht van de generale synode - kerkenraden ondersteuning bieden in het houden en vormgeven van de tweede dienst, in het besef dat het wel degelijk zinvol is om een tweede dienst te behouden.


Extra exemplaren kunnen kosteloos worden aangevraagd via dit formulier, klik hier.

Voor de brochure als PDF: downloadbare PDF.

 

Deputaten eredienst bieden zich aan om de kerkenraad en de gemeente hierin te adviseren en waar nodig te helpen, ook met praktische hulpmiddelen (zoals een verwerking van deze brochure in een presentatievorm die geschikt is voor besprekingen). Zij hebben deze opdracht van de generale synode gekregen. De deputaten zijn beschikbaar voor een oriënterend gesprek. Daarin kan met elkaar bezien worden wat in de gemeente mogelijk en nodig is en wat de deputaten daarin kunnen betekenen. Kom in contact! Klik hier!