De mogelijkheden vanuit deputaatschap eredienst

De deputaten zijn u graag van dienst bij het toepassen van de handreiking 'Psalmen zingen in de 21e eeuw'. In een (oriënterend) gesprek kunnen we met elkaar bezien wat in de gemeente mogelijk en nodig is en wat deputaten daarin voor u kunnen betekenen. Om wat voorbeelden te noemen:


- faciliteren van een gesprek in de kerkenraad om na te denken over de breedte van het onderwerp (of over specifieke aspecten daarvan);
- meewerken aan een gemeenteavond over dit onderwerp;
- adviseren bij een beleidskeuze van de kerkenraad als het gaat om bepaalde berijmingen of muzikale vormgeving;
- organisten adviseren hoe je psalmen kunt spelen in andere stijlen dan die van de Geneefse melodieën en muziekgroepen adviseren hoe je psalmen kunt spelen op Geneefse melodieën;
- meedenken bij het verbreden van de instrumentenkeuze, afhankelijk van het karakter van de gemeente.


Heeft u specifieke wensen: laat het weten, we zijn u graag van dienst. Deputaten hebben niet de opdracht om een specifieke manier van psalmen zingen te promoten. We proberen juist aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van uw gemeente. Zodat we gezamenlijk bevorderen dat de psalmen ook in de 21e eeuw gezongen blijven worden.