Psalmen zingen in de 21e eeuw

Deze brochure is geschreven voor verschillende doelgroepen, zoals kerkenraden,
liturgiecommissies, kerkmusici, jeugdbonden en geïnteresseerde gemeenteleden.
Extra exemplaren kunnen daarom kosteloos worden aangevraagd via dit formulier, klik hier.

Op deze website is - naast de downloadbare PDF van de brochure - ook extra informatie opgenomen (zoals een lijst van alle psalmen die in Opwekking voorkomen, auteursrechten in de kerk en praktische zaken over het starten van een muziekgroep voor de begeleiding van de gemeentezang). Het is de bedoeling dat deze website steeds meer een functie gaat krijgen als plek om informatie te vinden over allerlei aspecten van de liturgie, toegespitst op de behoeften van de gemeenten in de breedte van ons kerkverband.