Van harte welkom op de website van deputaatschap eredienst van de CGK!

Liturgische formulieren

Doop kinderen

Bevestiging dienaar van het Woord

Statenvertaling

HSV

NBG

Statenvertaling

HSV

NBG


Doop volwassenen

Bevestiging ouderlingen / diakenen


Belijdenis

Huwelijk


Heilig Avondmaal

Wederopneming in de gemeente


Bevestiging evangelist

Uitzending dienaar des Woords zending


Uitzending arbeiders zending

Ban of uitsluiting