Liturgische formulieren

Doop kinderen

Bevestiging dienaar van het Woord

Statenvertaling

HSV

NBG

Statenvertaling

HSV

NBG


Doop volwassenen

Bevestiging ouderlingen / diakenen


Belijdenis

Huwelijk


Heilig Avondmaal

Wederopneming in de gemeente


Bevestiging evangelist

Uitzending dienaar des Woords zending


Uitzending arbeiders zending

Ban of uitsluiting