Opwekkingsliederen met 'Psalmenreferentie'

Op deze pagina zijn alle liederen uit de Opwekkingsbundel (t/m opw 870) weergegeven waarbij de tekst (o.a.) uit de Psalmen is gehaald.

 

Opwekkingsnummer Titel Toonsoort Tempo Bijbel referentie
OPW0032LS Dit is de dag (32) D-E kw=130 Psalm 118:24
OPW0034LS Hiney matov (34) Em-Fm kw=70 Psalm 133:1
OPW0035LS Klapt in de handen (35) C kw=78 Psalm 47:1
OPW0053LS Zingt de Here een nieuw lied (53) D kw=124 Psalm 96:1-4
OPW0054LS Looft de Here, alle gij volken (54) G kw=140 Psalm 117
OPW0055LS Groot is de Heer (55) G kw=120 Psalm 48:2-3
OPW0059LS Mogen de woorden van mijn mond (59) F-E-D kw=118 Psalm 19:15
OPW0064LS Beter dan 't leven (64) D kw=140 Psalm 63:4-5
OPW0065LS Loof de Here, mijn ziel (65) G-Bb-F-Ab kw=120 Psalm 103
OPW0066LS Komt, prijst de Heer (66) F-E-D kw=130 Psalm 134:1-2
OPW0070LS Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (70) Bb-A-G kw=96 Psalm 8:2,4,5
OPW0072LS Vanwaar de zon opgaat (72) D-E-F kw=144 Psalm 113:2-3
OPW0075LS Wie lof offert (75) C kw=96 Psalm 50:23
OPW0076LS Maar Gij, Heer, zijt een schild dat mij dekt (76) C kw=110 Psalm 3:4-5
OPW0078LS Halleluja, looft God in zijn heiligdom (78) C kw=84 Psalm 150
OPW0079LS Tot U, o Heer, hef ik op mijn ziele (79) F-E-D kw=100 Psalm 25:1-2
OPW0080LS Ik zal opgaan naar Gods huis (80) D kw=110 Psalm 100:4, Psalm 118:24
OPW0114LS Looft de Heer, want Hij is goed (114) D kw=120 Psalm 136:3
OPW0117LS In het midden der gemeente (117) Dm kw=168 Psalm 22:4,23
OPW0119LS Ik zal U loven (119) D kw=120 Psalm 9:2,3
OPW0120LS Ik verhoog U (120) F-E-D kw=110 Psalm 97:9
OPW0121LS De Here is mijn herder (121) D kw=62 Psalm 23
OPW0132LS Verhoogt de Heer (132) G kw=90 Psalm 99:5
OPW0133LS Hoe lieflijk is uw woning (133) G kw=118 Psalm 84:2,3
OPW0134LS De Heer is mijn licht (134) A-G kw=72 Psalm 84:2,3
OPW0142LS k Vertrouw op U (142) F-E-D kw=140 Psalm 31:15
OPW0154LS Weest stil en weet (154) D kw=120 Psalm 37:7
OPW0156LS Ik wil zingen van mijn Heer (156) D kw=76 Psalm 104:33
OPW0158LS Gij zijt mijn God (158) D kw=100 Psalm 118:28,29
OPW0162LS k Zal U loven, o Heer (162) Bb-A-G kw=106 Psalm 108:4
OPW0174LS Juicht, want Jezus is Heer (174) F-E-D kw=70 Psalm 1:3
OPW0176LS U bent mijn schuilplaats Heer (176) Dm kw=100 Psalm 62:8
OPW0179LS k Hef mijn roep tot U, o Heer (179) D kw=96 Psalm 55:17
OPW0184LS Wie op de Heer vertrouwen (184) D kw=84 Psalm 125:1,2
OPW0188LS Laat de heerlijkheid des Heren (188) F-E-D kw=108 Psalm 104:31
OPW0190LS Waarlijk, mijn ziel (190) C kw=84 Psalm 62
OPW0193LS Toon ons uw macht, o God (193) Am kw=126 Psalm 68:29
OPW0195LS U, o Heer bent een schild (195) D-E-C kw=82 Psalm 3:4
OPW0202LS De Heer leert hoe ik strijden moet (202) F-E-D kw=126 Psalm 18:34-36, 38, 46
OPW0215LS De Heer is mijn herder (215) F-E-D kw=109 Psalm 23
OPW0219LS Juicht, aarde! Juicht alom de Heer (219) Bb-A-G kw=120 Psalm 100
OPW0221LS Prijst de Heer met blijde galmen (221) C kw=110 Psalm 146
OPW0222LS Doorgrond mijn hart (222) F-E-D kw=66 Psalm 139:23
OPW0229LS O, geeft aan de Heer (229) D-Dm, C-Cm kw=60 Psalm 93:1,2
OPW0234LS Komt nu zijn poorten met dankzegging (234) Bm kw=58 Psalm 100:4,5
OPW0244LS Welzalig de man, die niet wandelt (244) D kw=120 Psalm 1:1-3
OPW0250LS Hosanna, Zoon van David (250) Em kw=130 Psalm 68:5, Mattheus 21:9
OPW0252LS Heer, doorgrond mijn hart (252) C kw=92 Psalm 139:23, Jeremia 18:6
OPW0259LS Want zijn naam is verheven (259) F-D-E kw=96 Openbaring 4:8-9, Psalm 148:13
OPW0265LS Groot is de Heer en machtig (265) Cm-AM kw=124 Psalm 147:5,11,13,19,20
OPW0278LS Juicht de Here, gij ganse aarde (278) Em kw=140 Psalm 100
OPW0282LS k Zegen U, Heer (282) Cm-Am kw=90 Psalm 146, Jesaja 42
OPW0285LS Ik hou van U, o Heer (285) Em kw=86 Psalm 18:2-4
OPW0288LS Hef je hoofd omhoog (288) Ab-G kw=86 Psalm 24:7
OPW0304LS Halleluja, Adonai (304) Cm-Dm-Em kw=80 Psalm 123:2, Colossenzen 3:24
OPW0320LS Ere zij aan God, de Vader (320) Bb, A, G kw=90 Psalm 29:1
OPW0326LS Ik verhoog uw naam (326) Bb, A, G kw=96 Psalm 34:2
OPW0329LS U bent Heer van de schepping (329) C, A kw=56 Psalm 95
OPW0340LS Vader, U bent mijn erfdeel voor altijd (340) G kw=90 Psalm 16
OPW0363LS Kom laat ons buigen voor de Heer (363) D-E kw=70 Psalm 95:6,7
OPW0389LS Create in me a clean heart (389) G-F kw=56 Psalm 51:12-14
OPW0395LS Zing met luid gejubel(395) D kw=152 Psalm 98:4
OPW0406LS In uw naam komen wij(406) C-A kw=76 Psalm 133, Matthes 18:20
OPW0408LS Israël, verheug u in uw maker(408) Dm-Bm kw=126 Psalm 149
OPW0410LS O, maak de Heer nu groot met mij(410) C kw=140 Psalm 34
OPW0411LS Geprezen zij de Here(411) D-E, F-G kw=144 Psalm 68:20, Jesaja 42:3
OPW0418LS Als ik opzie naar uw heiligheid(418) C kw=76 Exodus 15:11, Psalm 16:8-11
OPW0423LS Ik zing en juich (423) Am-Bm/Dm-Em kw=130 Psalm 27:5-6
OPW0427LS Maak mij rein voor U (427) D-E-F kw=80 Psalm 51, Maleachi 3:2-3
OPW0429LS God wijst mij een weg (429) E-G kw=60 Psalm 84:6-8, 1 Corinthiërs 10:13
OPW0432LS Kom en prijs (432) D-E-F kw=166 Psalm 150
OPW0438LS Ik buig neer (438) A-C kw=92 Lucas 7:38, Psalm 95:6-7
OPW0444LS Heel mijn ziel roept naar U (444) A-C kw=70 Psalm 63, Johannes 7:38
OPW0450LS Laat uw kracht zien (450) F-G kw=112 Psalm 68:29, Efeziërs 1:19-23
OPW0451LS  Ik hef mijn ogen (451) A-C kw=70 Psalm 121
OPW0456LS Niet de macht van wapenen (456) Em kw=86 Psalm 20:8
OPW0457LS Kom prijs de Heer (457) D-E-F kw=132 Psalm 134
OPW0461LS Juich voor de Heer (461) A-B-G kw=84 Psalm 96:10-13
OPW0464LS Wees stil voor het aangezicht van God (464) D kw=84 Psalm 37:7, Hebreeën  12:28, Marcus 9:23
OPW0478LS Speel nu luid op de trompet (478) Am-Bm kw=104 Psalm 24:7, Psalm 150:3, Openbaring 1:18
OPW0484LS Ik wil altijd zijn waar U bent (484) G kw=52 Psalm 27:4-6
OPW0490LS Luid gejuich (490) Em-Gm kw=144 Psalm 118:8,15,16
OPW0491LS Kom, wees blij in de Heer (491) Em-Gm kw=144 Psalm 32:11, Psalm 33:1-3
OPW0502LS Jezus, ik wil heel dicht bij U komen (502) D-E kw=72 Psalm 91
OPW0507LS 't Is goed om U te ontmoeten (507) D-E-F kw=126 Psalm 92:2-5, 34:2-4
OPW0508LS God is zo groot (508) D-E-F kw=116 Psalm 104, 19:1-7, Klaagliederen 3:22-23
OPW0510LS Dit is mijn verlangen (510) G kw=78 Deuteronomium 6:5, Psalm 27:4, 103:1
OPW0512LS Wij verhogen U (512) D-E kw=50 Openbaring 5:12, Psalm 22:3
OPW0513LS Halleluja, halleluja (De almachtige God) (513) D-E kw=140 Openbaring 19:6, Jesaja 9:1-6, Psalm 97:1-6
OPW0515LS Can you believe (515) G kw=135 Psalm 126:3, Lucas 8:39, Handelingen 3:8-10
OPW0516LS Look what the Lord has done (516) G kw=135 Psalm 126:3, Lucas 8:39, Handelingen 3:8-10
OPW0517LS Gezegend zijn zij (517)  G kw=118 Psalm 84:1-5,11
OPW0518LS Heer, U bent altijd bij mij (518) A-G kw=120 Psalm 139
OPW0519LS Ik vertrouw op U (519) D kw=82 Psalm 121:1-2, 25:2
OPW0541LS Alles is mogelijk (541) C-D kw=120 Psalm 32:7, 40:2-4, Marcus 9:23, 2 Corinthiërs 12:10
OPW0542LS God van trouw (542) D kw=82 Psalm 32:7, 145:5
OPW0543LS U bent de Heer die ik (543) A-G kw=152 Psalm 139:23-24, Johannes 9:25
OPW0547LS Vrolijk lied (547) E-D kw=120 Psalm 32:7, 145:5
OPW0549LS Ik kniel neer (549) D kw=66 Psalm 95:6-7, 27:4,8
OPW0553LS Hoor ons loflied (553) C kw=130 Psalm 57:10-12, Jesaja 60:1-3
OPW0558LS Voor Uw grote naam (558) C kw=109 Psalm 103:14-18, Hebreeën 1:10-12, Openbaring 5:12-13
OPW0559LS Schijn met uw licht in mijn hart, Heer (559) D-E kw=110 Psalm 123:1-2, Efeziërs 5:15-23, Hebreeën 12:2
OPW0563LS I have a light (563) D-E, Eb-F kw=100 Psalm 27:1, Efeziërs 5:8
OPW0565LS Geest van God, blaas op mij (565) G kw=70 Psalm 130:5, Handelingen 2:1-4, Efeziërs 5:18
OPW0566LS Machtig Heer (566) D-E-F kw=76 Psalm 27:4, Habakuk 3:3b
OPW0569LS Regeer in mij (569) C kw=94 Psalm 8:4-9, 2 Corinthiërs 3:18
OPW0571LS Dit is de dag (571) D-E-F kw=132 Psalm 118:24
OPW0573LS Heer U bent welkom (573) G kw=144 Psalm 134, Sefanja 3:16
OPW0579LS Dank U (579) A kw=120 Psalm 32:7, Johannes 14:6-9, 1 Corinthiërs 15:57
OPW0582LS Jezus, alles geef ik U (582) D kw=88 Psalm 31:16, Galaten 5:1
OPW0586LS Hij is Heer (586) G kw=157 Psalm 96, Jesaja 6:3
OPW0587LS U geeft een nieuw lied (587) D-E-F kw=102 Psalm 40:2-4
OPW0589LS Ik wil juichen voor U (589) D-E kw=152 Psalm 100
OPW0590LS O mijn ziel (590) D-Eb-F kw=167 Psalm 57:9-11, Psalm 138:1-3
OPW0596LS Uw liefde (596) D kw=66 Psalm 63:1-4, Romeinen 5:5
OPW0600LS Open mijn ogen (600) A-D, C-F kw=76 Exodus 33:18, Psalm 8:4-5
OPW0604LS Kom en laat ons prijzen (604) D-E-F kw=88 Psalm 95
OPW0606LS Veilig rustend & O, hart vol zorg (606) A-Bb-G kw=64 Psalm 42:6, 1 Petrus 5
OPW0607LS Machtige Redder (607) D-E-F kw=52 Psalm 34:2-5, Jesaja 9:5, Colossenzen 2:13-15, Openbaring 7:9-10
OPW0610LS Als gebed de hemel raakt (610) G kw=156 2 Kronieken 7:14, Psalm 126:5, Filippenzen 3:14
OPW0616LS Houd me dicht bij U (616) A kw=76 Psalm 27:4,8, Filippenzen 3:10,14
OPW0619LS Sta op en prijs Hem (619) E kw=136 Psalm 97:11
OPW0620LS Voor eeuwig (620) G kw=128 Psalm 136
OPW0621LS U bent mijn anker (621) A kw=96 Psalm 27
OPW0622LS Groot is de Heer (622) E kw=110 Psalm 24:7, Jesaja 6:1, Openbaring 19:6
OPW0624LS Wees genadig (624) D kw=60 Psalm 51, Lucas 15:18, Openbaring 3:14-22
OPW0626LS Prachtige God (626) C Kw=120 Psalm 145: 5, Johannes 3:16
OPW0627LS Jezus, licht in de duisternis (627) D kw=80 Psalm 139:7, Johannes 3:16, 14:6, 1 Corinthiës 13:12
OPW0630LS Vader, U bent goed (630) E kw=60 Psalm 59:17, Psalm 91:1-2
OPW0631LS U zei (631) A kw=78 Mattheüs 7:7, 2 Kronieken 7:14, Habakuk 2:14, Lucas 10:2-9 ; Psalm 2:8
OPW0634LS Mijn hoop (634) C kw=70 Psalm 121
OPW0635LS Wij zijn bij elkaar om U te eren (635) D-E-F kw=114 Psalm 34:2-4, 95:1-3, Romeinen 8:28 en 32
OPW0637LS Erken nu de Heer (637) E kw=56 Psalm 29, 96
OPW0638LS Prijs Adonai (638) Em-Gm kw=88 Psalm 113, Openbaring 5
OPW0639LS Ik heb U lief (639) F-G kw=76 Psalm 18:2 en 8, Filippenzen 3:7-8
OPW0640LS Mijn hulp is van U, Heer (640) G kw=86 Psalm 121
OPW0641LS U heeft mij voor Uzelf gemaakt (641) C kw=78 Psalm 131, Mattheüs 11:28, Efeziërs 1:4, 2:10
OPW0643LS Al voor mijn leven is ontstaan (643) D-E-F kw=134 Psalm 118:24, 139:15-16, Efeziërs 5:20, Tessalonicenzen 5:16-18
OPW0650LS Daarom komt er nooit een eind (650) G kw=90 Psalm 52:10-11, Handelingen 4:19-20, Openbaring 7:9-15
OPW0656LS Ontwaak, verhef je stem (656) D-E, F-G kw=132 Psalm 57
OPW0659LS Jezus, stalend licht (659) D-E-F kw=102 Psalm 27:4, Johannes 1:4
OPW0664LS Wij buigen neer (664) D-E kw=72 Openbaring 7:9, Psalm 148:11-13
OPW0672LS Heerser over all dingen (672) D kw=100 Psalm 145, Jesaja 45:6-7
OPW0677LS In het diepst van de nacht (677) C kw=72 Psalm 77, Psalm 88
OPW0678LS God van het licht (678) Am-Em/Cm-Gm kw=62 Psalm 104:1-2 2, Corinthiërs 4:6
OPW0683LS Stap voor stap (683) D kw=98 Psalm 63:1
OPW0684LS Adembenemend (684) D kw=148 Psalm 145
OPW0685LS Hosanna (685) G kw=114 Hebreeën 10:19, Psalm 84:2-3, Psalm 147:3
OPW0687LS Heer, wijs mij uw weg (687) D-Eb kw=100 Efeziërs 2:10, Psalm 32:8, Psalm 119:105
OPW0692LS U bent mijn schild (692) A kw=72 Psalm 34:2-5, Psalm 18:2-3, Psalm 73:25
OPW0693LS Vaste grond (693) A kw=144 Psalm 27, Psalm 40:3
OPW0695LS Stil (695) C kw=76 Psalm 62:6, Jesaja 40:31, Psalm 17:8
OPW0701LS Hoor de roep van de koning (701) E kw=80 Romeinen 8:25, 10:14, 2 Corinthiërs 4:6, 5:19, Psalm 103:13, Micha 6:8, Jesaja 40:28-31
OPW0711LS Zijn trouw kleurt de morgen (711) G kw=144 Psalm 33:5, Psalm 36:6
OPW0713LS Als U het huis niet bouwt (713) D kw=68 Psalm 127:1, 1 Corinthiërs 3:10-14
OPW0714LS Uw liefde laat nooit los (714) D kw=76 Psalm 40:12
OPW0715LS Wat hou ik van uw huis (715) G kw=68 Psalm 84
OPW0717LS Stil, mijn ziel, wees stil (717) A-G kw=68 Psalm 62:6, Psalm 37:7a
OPW0721LS Heerser over al wat leeft (721) D kw=85 Psalm 103
OPW0725LS Geweldige God (725) E kw=76 Psalm 8:4-5, Jesaja 40:12,Genesis 1:3
OPW0726LS Anker in de tijd (726) D kw=55 Romeinen 5:1–12, Psalm 116
OPW0727LS Ik val niet uit zijn hand (727) Dm-Em kw=62 Psalm 16
OPW0729LS Hij is erbij (729) D-E kw=110 Psalm 23, Hebreeën 11:35-40
OPW0731LS Halleluja Adonai (731) D-E-F kw=64 Romeinen 8:38-39, Openbaring 4:11, Psalm 33:6-7
OPW0735LS Als de berg Sion (735) D-E-F kw=100 Psalm 9:11, 33:21, 125:1
OPW0738LS Als ik huil (738) D-E kw=78 Mattheüs 1:28, Psalm 56:9
OPW0739LS Sta op - een gebed om ontferming (739) Am kw=116 Psalm 10:12, 17, 18
OPW0744LS Vrede voor Jeruzalem (744) Dm-Bm kw=100 Psalm 122:6-7, Jesaja 52:1, 60:14, 62:12, Jeremia 33:11, Zacharia 8:2-3
OPW0748LS God zegent ons (748) D kw=110 Psalm 67
OPW0749LS Hoe kan ik anders (749) G kw=70 Psalm 107:28-32, Psalm 71:20,23,24
OPW0756LS Schuilplaats (756) Ab-G kw=76 Psalm 91
OPW0757LS Zo goed (757)  D-E-F kw=114 Psalm 36:6 en 119:68
OPW0758LS Met heel mijn ziel (758) C kw=96 Psalm 103
OPW0759LS Uw genade is genoeg (Genade voor ons) (759) G kw=124 Psalm 86:5, 139:10, Romeinen 3:24, 11:29
OPW0763LS Ik heb U nodig (763) A kw=74 Matteüs 6:32, Romeinen 8:34, Psalm 103:3
OPW0767LS Familie (767) Es / D kw=58 Psalm 133
OPW0768LS Zing een nieuw lied (768) Es-F/D-E kw=130 Psalm 96
OPW0771LS Een doel (771) F kw=160 Psalm 22:4 en 1 Petrus 2:9
OPW0777LS Ik geef U alle eer (777) E kw=144 Psalm 93:1-5
OPW0778LS Hoe lang, o Heer? (778) D kw=60 Psalm 13:1-6
OPW0780LS Verwachten (780) F-G/D-E kw=68 Psalm 33:20-21 en 130:5-6
OPW0782LS Geloofd zij de Heer (782) A kw=102 Psalm 18
OPW0790LS God is mijn Herder (790) D kw=72 Psalm 23
OPW0801LS Het leven in mij (801) B kw=136 Psalm 139, Romeinen 10:9
OPW0802LS Hier is mijn hart, Heer (802) B kw=78 Psalm 86:11, Spreuken 4:23 en 23:26
OPW0803LS Vol ontzag (803) G kw=94 Psalm 111:10, Spreuken 15:33, Jesaja 6:3
OPW0804LS Good good Father (804) G kw=56 Psalm 103:13, 1 Korinthe 8:6, 1 Johannes 3:1
OPW0805LS Maak ons hart onrustig (805) Dm kw=78 Psalm 62
OPW0807LS God van licht (807) A kw=110 Genesis 1:3-5, Psalm 27:1, 1 Johannes 1:5
OPW0808LS Ik leef in U (808) G kw=77 Psalm 116:8 en 119:73 en 173, Galaten 2:19-20
OPW0811LS Witter dan sneeuw (811) G kw=128 Psalm 51
OPW0814LS Glorieus (814) C kw=63 Psalm 19:1-3 en 148
OPW0816LS Hoogste God (816) Gm / Bb kw=70 Psalm 46
OPW0821LS U verdient de eer (821) A kw=142 Psalm 3:4 en 22:4 en 95:1-2, Klaagliederen 3:22-23
OPW0823LS Hij laat ons niet vallen (823) A kw=74 Psalm 27:1-3, Handelingen 4:12
OPW0824LS Morgen dans je weer (824) D kw=74 Psalm 5:4 en 30:5-6
OPW0826LS De Heer is mijn Bevrijder (826) F#m / A kw=72 Psalm 18:2-3 en 31:2, Zefanja 3:17
OPW0827LS Zie onze God (827) C kw=73 Psalm 22:17 en 57:6 en 12, Jesaja 40:12-26, Lukas 24:34, Romeinen 11:33-36
OPW0829LS Wij zoeken U (829) Es kw=66 Psalm 46, Mattheüs 6:13
OPW0830LS Vragen (830) E kw=74 Psalm 13, Klaagliederen 3:23, Markus 9:23-24
OPW0831LS Hemelhoog (831) F kw=100 Psalm 57:11 en 93:1-2
OPW0835LS Blijf voor Hem zingen (835) F kw=130 Psalm 98:4-8, Jesaja 55:12
OPW0838LS Proef en zie (838) Am / C kw=62 Psalm 34
OPW0840LS Heer, ik wacht op U (840) Am / C kw=68 Psalm 130
OPW0847LS Onze schuilplaats is God (847) F kw=82 Psalm 62:6-9 en 91, Johannes 10:28
OPW0849LS Goedheid van God (849) Ab kw=63 Psalm 27:13 en 145:7
OPW0853LS Zing zijn lied opnieuw (853) C kw=66 Psalm 145, 2 Thessalonicenzen 2:16
OPW0854LS In de stilte (854) F kw=80 Psalm 38:10, 22-23 en 131:1-2
OPW0855LS U geeft rust (855) G kw=65 Psalm 131:2, Mattheüs 11:28-29, Lukas 8:22-25
OPW0858LS De strijd behoort U toe (858) A kw=81 Psalm 18, Romeinen 8:31-33, 2 Korinthe 10:4
OPW0860LS Toon mij uw glorie (860) D kw=59 Exodus 33:17-18, Psalm 96
OPW0861LS Uw grote trouw (861) A kw=60 Psalm 121, 136, Spreuken 3:3
OPW0866LS Egypte (866) G kw=75 Exodus 15, Psalm 136